NAM CHÂM TRÒN LỖ

NAM CHÂM TRÒN LỖ là sản phẩm nam châm trắng đất hiếm hình tròn lỗ lực hút mạnh. Sản phẩm dùng đặc thù trong một số máy móc. Nó thuộc nam châm đất hiếm Neodimyum, nam châm vĩnh cửu.

Đặc điểm :

+ Chủng loại : N35

+ Nhiệt độ tối đa : 80 độ C