NAM CHÂM FERRITE – NAM CHÂM ĐEN

NAM CHÂM FERRITE  thường được gọi là nam châm đen hay nam châm gốm.

Nam châm Ferrite được sản xuất chủ yếu là stronti hoặc bari ferrites và ôxit sắt. Nó được sản xuất là loại đẳng hướng và dị hướng.

Nó có kháng từ tốt và nhiệt độ Curie của chúng cao.