NAM CHÂM DẺO

NAM CHÂM DẺO là nam châm có khả năng uốn cong mà không sợ thiết bị gãy. Nhờ đặc tính này mà chúng rât hữu ích trong :  các hoạt động giảng dạy ở nhà trường, trong gia đình, cũng như trong hoạt động kinh doanh của  nhiều doanh nghiệp.

  • Hình dạng: tấm A4
  • Kích thước: 297mm x 210mm
  • Độ dày: 0.5mm, 0.75mm
  • Khả năng giữ (Kg): 40g/cm2
  • Nhiệt độ tối đa (độ C): 71
  • Mặt từ: một mặt