NAM CHÂM 1 MẶT N35 D10X2MM

NAM CHÂM 1 MẶT N35 D10X2MM là một thành viên của nam châm vĩnh cửu mạnh nhất.

  • Lực từ trường rất cao (tới 1,56 T)
  • Lực kháng từ (hơn 10 kOe)
  • Khả năng tích năng lượng tối đa (64 MGOe).